Cykl miesiączkowy i hormony płciowe

Hormon stymulujący pęcherzyk jajnikowy i luteinizujący 

Cykl a Hormony

Podwzgórze jest czasomierzem dla cyklu miesiączkowego kobiety. Wydziela uwalniający hormon (gonadotropinę), która stymuluje przysadkę mózgową (hypophysis). Prowadzi to do wydzielania dwóch hormonów: hormonu stymulującego pęcherzyk jajnikowy (FSH) oraz hormonu luteinizującego (LH), które oddziałują na jajniki.

 

FH stymuluje proces dojrzewania pęcherzyka jajnikowego 

 W miarę jak niedojrzały pierwotny pęcherzyk jajnikowy migruje na powierzchnię jajnika, jego ścianki pogrubiają się, aż w końcu staje się dojrzałym pęcherzykiem  Graffa. Napełniona płynem otoczka pęcherzyka otacza komórkę jajową. Sprytna interakcja FSH i LH inicjuje wytwarzanie hormonu płciowego estrogenu w pęcherzyku jajnikowym. Estrogen jest odpowiedzialny za stymulację rozrostu wyściółki macicy. Miejsce dla zapłodnionej komórki zostało utworzone.


Owulacja jest wywołana

Cykl Owulacja

 Kiedy pęcherzyk jajnikowy jest wystarczająco duży, krótki skok LH inicjuje owulację. Pozostała część pęcherzyka pod wpływem LH zatrzymuje żółty pigment znany jako ciałko żółte. Ciałko żółte wydziela hormon gestagen. Gestagen wpływa także na wyściółkę macicy, jak również zmienia konsystencję śluzu szyjkowego.


Mechanizm regulujący zostaje przerwany

Po osiągnięciu wystarczająco wysokich poziomów estrogenu i gestagenu, te dwa hormony spowalniają podwzgórze a mechanizm regulujący zostaje przerwany. Ciałko żółte zanika, kiedy wydzielanie FSH i LH zostaje zmniejszone, czemu również towarzyszy spadek poziomu estrogenu i gestagenu. Prowadzi to do złuszczenia wyściółki macicy, która zostaje ostatecznie wydalona w czasie miesiączki.
Regulujący mechanizm rozpoczyna się od nowa automatycznie, kiedy poziom estrogenu i gestagenu spada poniżej pewnej wartości.