Polskie Towarzystwo Ginekologiczne a Naturalne Planowanie Rodziny

Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wykorzystywania Naturalnych Metod Planowania Rodziny do celów antykoncepcyjnych

 

Poznań, 14 listopada 2010

 

Krótki opis:

Zespół Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na podstawie literatury oraz osobistego doświadczenia przedstawił stanowisko na temat wykorzystywania Naturalnych Metod Planowania Rodziny do celów antykoncepcyjnych: 

- naturalne metody antykoncepcyjne to zapobieganie ciąży poprzez abstynencję seksualną w okresie płodności;

- kluczowym kryterium /choć nie jedynym/, w ocenie metod antykoncepcyjnych jest SKUTECZNOŚĆ;

- powszechnie używanym miernikiem skuteczności metod antykoncepcyjnych jest wskaźnik Pearla, który informuje o liczbie ciąż na 100 par w czasie roku stosowania metody. Im niższy wskaźnik tym wyższa skuteczność.

- rodzaje naturalnych metod antykoncepcji: Metoda kalendarzowa Ogino-Knausa, Metoda termiczna,  Metoda obserwacji śluzu Billingsów, Metoda objawowo-termiczna, Metoda testów, Komputerowa analiza pomiarów temperatury

W podsumowaniu Zespół Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego stwierdza, że kobiety, które decydują się na abstynencję seksualną w okresie koncepcyjnym jako metodę zapobiegania niepożądanej ciąży, najbardziej precyzyjnie wyznaczenie tego okresu mogą uzyskać poprzez zastosowanie komputerowych urządzeń wykorzystujących w analizie pomiary podstawowej temperatury ciała i długości cykli.

Zespół Ekspertów zastrzega że zaprezentowane stanowisko przedstawia stan wiedzy na w/w temat na dzień przeprowadzonej analizy.

 

Odpowiadając na zapytania Klientów, Zespół Cyclotest Polska, chciałby zwrócić uwagę na kilka faktów:

Przedstawiony dokument zawiera zajęte stanowisko przez Zespół Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące ogólnego tematu wykorzystywania Naturalnych Metod Planowania Rodziny do celów antykoncepcyjnych.

W powyższym dokumencie Eksperci, min. przedstawiają dostępne urządzenia w polskich warunkach na dzień przeprowadzonej analizy tj. na 14-11-2010 r. Z tego też względu np. urządzenia marki Cyclotest nie są tam wymienione, wśród innych komputerów cyklu, ponieważ zostały one wprowadzone na polski rynek dopiero w maju 2011 r.

Istotnym faktem jest także to , że powyższe stanowisko nie ma charakteru Pozytywnej Opini Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wydanej dla jakiegokolwiek konkretnego wyrobu, lecz dotyczy ogólnego tematu wykorzystywania Naturalnych Metod Planowania Rodziny do celów antykoncepcyjnych .

Uważamy, że informowanie  przez inne firmy jakoby powyższe stanowisko, było Pozytywną Opinię PTG wydaną dla ich wyrobów jest wprowadzaniem Klientów w błąd i jest przejawem nieetycznego marketingu .


Czytaj więcej.... Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wykorzystywania Naturalnych Metod Planowania Rodziny do celów antykoncepcyjnych

There are no products matching the selection.