INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Jasne i czytelne zasady sprzedaży produktów oraz ochrona danych osobowych Użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie. Chcemy byście Państwo powierzając nam swoje dane byli pewni, że chronimy je z należytą starannością. Byście wiedzieli, jak dbamy o Naszych klientów. Dlatego też zamieszczamy poniżej regulamin korzystania ze sklepu określający nasze zobowiązania w stosunku do Klienta oraz Państwa prawa i obowiązki.

 2. Właścicielem sklepu internetowego www.naturalna-antykoncepcja-cyclotest.pl jest AMED Robert Ochędzan z siedzibą w Kaliszu, ul. Hanki Sawickiej 21/3 , wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza, pod nr 22178/2000 od 11.02.2000, zwana dalej "AMED" lub "Sklepem".

 3. Zamówienie w Sklepie może złożyć:

 a. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

 b. każda osoba prawna,

 c. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych zwana dalej "Kupującym".

 4. Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej Sklepu www.naturalna-antykoncepcja-cyclotest.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

 5. Zamówienie złożone w Sklepie nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

 6. Ceny podane w Sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej .

 7. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem elektronicznym: www.naturalna-antykoncepcja-cyclotest.pl . Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu.

 8. Złożenie zamówiona towaru lub/i założenie konta w Sklepie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Sklepu.

 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania zmienionego regulaminu na stronach sklepu. REJESTRACJA

1. Złożenie zamówienia drogą elektroniczną oraz rejestracja konta wymaga poprawnego i rzetelnego wypełnienie kwestionariusza zamówienia wraz z podaniem wszystkich wymaganych pól.

2. O rejestracji konta oraz złożeniu zamówieniu klient zastanie poinformowany pocztą elektroniczną (każdorazowo), na adres wskazany podczas procesu rejestracji.

3. W celu potwierdzenia rejestracji oraz zamówienia zastrzegamy sobie możliwość dodatkowego kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej.

4. Klient zobowiązany jest do zachowania tajemnicy swojej nazwy konta i hasła oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w Sklepie mogą być dokonywane:

 a. za pomocą formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu;

 b. za pomocą poczty elektronicznej: poprzez wysłanie wiadomości email na adres info@cyclotest.pl w którym klient wskaże dokładnie produkt (podając jego cenę i właściwości) swoje dane teleadresowe (imię i nazwisko, ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon oraz adres e-mail), adres dostawy jeżeli jest inny od adresu zamawiającego oraz formę zapłaty

 c. bezpośrednio w biurze handlowym Sklepu, tj. w Kaliszu na ul. Chopina 23, lok.305 w godzinach 9.00 -17.00 (poniedziałek-piątek)

 d. telefonicznie, pod nr Infolinia 883 94 94 94 (poniedziałek-piątek w godzinach 9.00 - 17.00)

 2. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 3. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich. Podane ceny mogą ulec zmianie. Jeżeli zmiana cen nastąpi w trakcie realizacji zamówienia klient zostanie poproszony o akceptację aktualnych cen przed dostawą towaru, w przypadku braku akceptacji zamówienie zostanie uznane za anulowane.

 4. Klienci dokonujący zakupów wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

 5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie i złożenie formularza zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, klient otrzyma informację mailem bądź telefonicznie z informacją o nieprawidłowościach i prośbą o sprostowanie bądź uzupełnienie błędów.

 6. Kupujący zobowiązany jest do podania aktywnego adresu e-mail i numeru telefonu pod którymi będzie możliwe potwierdzenie złożonego zamówienia.

 7. Jeżeli procedura weryfikacji i potwierdzania nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Sklepu, złożone zamówienie zostanie anulowane.

 8. Jeżeli zrealizowanie zamówienia przez Sklep nie jest możliwe Klient niezwłocznie zostanie o tym poinformowany. Klient ma wówczas prawo anulowania zamówienia.

 9. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. Jeżeli Klient ustali inny adres dostawy, jest zobowiązany do poinformowania o tym w trakcie składania zamówienia w formularzu zamówienia lub najpóźniej w trakcie procedury potwierdzania zamówienia.

 10. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy zgodnie z formularzem zamówienia.

 11. Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub InPost.

 12. Zwyczajowy termin realizacji zamówienia na produkty standardowe to 1 dzień roboczy, jednak w niektórych przypadkach okres ten może się wydłużyć, o czym klient zostanie poinformowany po złożeniu zamówienia.

 13. Realizacja przesyłek w ciągu następnego dnia od dnia złożenie zamówienia (usługa 24 h) może odbywać się tylko w dni robocze. Realizacja zamówień na kolejny dzień od dnia złożenia zamówienia dotyczy zamówień złożonych do godz. 12:00 oraz przy prawidłowej realizacji usługi doręczenia paczki przez firmę kurierską.

 14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez InPost lub firmę kurierską

 15. Każda transakcja dokumentowana jest dołączaną do zamówienia fakturą VAT lub paragonem.

 16. Zamówienia dotyczące produktów niestandardowych wymagają bezpośredniego kontaktu ze Sklepem.

PŁATNOŚCI 

1. Płatności za zamówiony towar dokonuje się przelewem na konto sklepu podane po otrzymaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji lub przy odbiorze przesyłki.

Dane do przelewu: AMED ul. H.Sawickiej 21/3, 62-800 Kalisz

Volkswagen Bank , Konto Nr. 69 2130 0004 2001 0178 9908 0001 

2. Forma zapłaty jest uzależniona od wyboru Klienta w trackie składania zamówienia.

 3. W razie braku wpłaty na konto sklepu ( przy wyborze przez Klienta tej formy realizacji zamówienia ) w terminie 14 dni, zamówienie będzie przez Sklep anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze przesyłki, zamówienie będzie zrealizowane po potwierdzeniu zamówienia ( telefonicznym lub pocztą elektroniczną ) w terminie 1-5 dni od potwierdzenia realizacji zamówienia, płatności będzie dokonywał Klient w chwili odbioru przesyłki.

KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Koszt przesyłki na terenie Polski :

a/ dla zamówień poniżej 500 zł /brutto/ - Kurier lub InPost:

- 19,00 zł /brutto/ : opcja zapłaty: za pobraniem, przelew, platności.pl

b/ dla zamówień powyżej 500 zł /brutto/ - Kurier lub InPost:

- transport GRATIS : opcja zapłaty: za pobraniem, przelew, platności.pl

2. Dodatkowe opłaty nie są pobierane: w przypadku gdy Klient sam odbiera towar z siedziby Sklepu lub towar jest wysyłany na koszt Klienta wskazaną przez niego spedycją.REKLAMCJE, ZWROTY

 1. Reklamacji można dokonać w przypadku, gdy otrzymany towar posiada wady techniczne, uszkodzenia powstałe w czasie transportu bądź inne lub tez nie zgadza się jego ilość.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane w przypadku ich zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty otrzymania dostawy. Możliwe sposoby składania reklamacji: strona sklepu korzystając z zakładki Kontakt , email: info@cyclotest.pl bądź telefonicznie Infolinia 883 94 94 94 (poniedziałek-piątek w godzinach 9.00 - 17.00)

 3. W momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. Należy w obecności kuriera sprawdzić czy opakowanie z towarem jest oryginalnie zapakowane. W przypadku gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk reklamacyjny powinien posiadać przy sobie kurier firmy przewozowej) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

 4. Po odbiorze nieuszkodzonej przesyłki należy otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość zgadza się z zamówieniem oraz czy towary nie są uszkodzone. W razie konieczności należy spisać protokół reklamacyjny i natychmiast skontaktować się ze Sklepem. Klient, który zauważył uszkodzenie zawartości przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt firmie kurierskiej i zażądać przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Kurier ma obowiązek przyjechać do Państwa i spisać protokół na zgłoszoną przez Państwa szkodę. Wszelkie reklamacje do firmy przewozowej, wg prawa przewozowego, mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki. Po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane.

 Uwaga! W przypadku uszkodzenia zawartości przesyłki protokół reklamacyjny spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji. Druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej.

 5. W przypadku reklamacji wadliwy towar należy zapakować w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie i odesłać na własny koszt do Sklepu. W przypadku odesłania niekompletnego produktu Sklep może odmówić uwzględnienia reklamacji i zastrzega sobie prawo odesłania reklamowanych elementów do Klienta na jego koszt.

 6. Po uznaniu reklamacji reklamowany towar zostanie wymieniony na nowy.

 7. Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba, że klient skorzysta z prawa rękojmi lub niezgodności towaru z umową zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

 8. W przypadku zwrotu towaru Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zamówienia po odjęciu kosztów transportu.

 9. Zwracana kwota zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Wpłata zostanie dokonana w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep wiadomości elektronicznej z numerem rachunku bankowego Kupującego.

 10. W przypadku zaginięcia przesyłki, powstałego nie z winy Sklepu, lecz z winy osób trzecich, firma zastrzega sobie 30 dni roboczych na wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

 11. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 12. Zdjęcia umieszczone przy produktach mogą odbiegać od faktycznego wyglądu konkretnego towaru co w żadnym wypadku nie zmniejsza jego wartości handlowej.

 13. Ewentualne różnice w wyglądzie towaru zamówionego z otrzymanym będące wynikiem niewłaściwego ustawienia parametrów technicznych monitora lub rozbieżności w kolorach (uzależnione od jakości i ustawień monitora) nie stanowią podstaw do reklamacji czy zwrotu towaru

POLITYKA PRYWATNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA

1.Wszystkie dane, które Klienci przesyłają za pomocą formularzy Sklepu,
są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 929 z 2002 r z późn.zm.).

2.Klient ma na żądanie pełne prawo wglądu, poprawienia lub usunięcia
swoich danych z bazy Sklepu zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą
elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Klient w każdej chwili może przesłać swoją pisemną dyspozycję listownie
na adres firmy: AMED, ul.H.Sawickiej 21/3, 62-800 Kalisz lub wysłać ją
na adres e-mail: info@cyclotest.pl <mailto:info@cyclotest.pl>.

3.Klient składając zamówienie w Sklepie, oświadcza, że wszystkie podane
dane osobowe, są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w
celach marketingowych i dla celów realizacji zamówienia przez firmę AMED
z siedzibą w Kaliszu przy ul.H.Sawickiej 21/3. Klient wyraża zgodę na
wykorzystywanie przez firmę AMED swoich numerów telefonów i konta
internetowego do celów wysyłania informacji o charakterze handlowym.
Klient w każdej chwili może wycofać swoją zgodę poprzez przesłanie
pisemnej dyspozycji listownie na adres firmy: AMED, ul.H.Sawickiej 21/3,
62-800 Kalisz lub wysłanie e-maila na adres: info@cyclotest.pl.

AMED, gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych, dostęp do treści
oraz ich poprawianie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 929 z 2002 r z późn.zm.).

4.W przypadku gdy Klient nie zadysponuje usunięcia swoich danych, będą
one przechowywane z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm poufności
do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub przesłania dyspozycji
usunięcia.